office@collins-solicitors.com
+359 877 830 689

Търговско и дружествено право

Corporate and commercial law

Търговско и дружествено право

  • Учредяването /регистрацията/ на българско търговско дружество е доста лек и бърз процес. Регистрирането на фирма в България отнема от 3 до 5 работни дни. Ако планирате да стартирате бизнес в България, за нас ще е удоволствие да проведем кратък разговор с вас и да изберем възможно най-подходящата правна форма, под която вашата фирма да бъде учредена. За граждани, които не са членове на Европейския Съюз, учредяването на фирма може да бъде средство за закупуване на МПС, къща с дворно място, както и предоставяне на други права.
  • Извършване на промени във вече съществуващи търговски дружества  – приемане на нов съдружник, напускане /освобождаване/ на съдружник от дружеството, промяна на адрес на управление, увеличаване/намаляване на капитала и други.
  • Ликвидация на дружество – ако вашата фирма е „не действаща“ от години и вече не Ви е необходима, може би сега е моментът да я закриете, тъй като ежегодно тя Ви поглъща определена парична сума за изготвяне и обявяване на годишен финансов отчет и такси за счетоводно обслужване.
  • Покупко – продажба на търговски дружества, апорт в капитала на търговски дружества и пр.
  • Несъстоятелност