office@collins-solicitors.com
+359 877 830 689

За Продавачите

Sellers

За Продавачите

Ако планирате да ПРОДАДЕТЕ недвижим имот в България, нашия съвет е да използвате квалифицирана юридическа помощ, тъй като е възможно да се натъкнете на редица трудности в процеса на продажбата, ако нямате подходящото съдействие. Процесът на продажбата минава през няколко етапа, а именно: изготвяне на пълномощно (в случай, че няма да присъствате лично при нотариалното прехвърляне на имота на името на потенциалния купувач), подписване на предварителен договор (не е задължително, но е препоръчително) или на договор за депозит, изготвяне и снабдяване с  цялата документация необходима за конкретната продажба, като например: кадастрална схема, удостоверение за данъчна оценка, удостоверение за липса на тежести върху имота и други, получаване на договорената продажна цена по банкова сметка по избор на продавача, съответно получаване на продажната цена по адвокатска банкова сметка, банкова сметка на нотариус и пр, и финализиране на сделката с изготвянето и  подписването на договор за покупко – продажба на недвижим имот под формата на нотариален акт за собственост, лично или чрез представител / упълномощено лице, на което можете да се доверите.