office@collins-solicitors.com
+359 877 830 689

За Купувачите

Buyers

За Купувачите

Ако планирате да закупите имот в България, Вие определено се нуждаете от професионален правен съвет. Процесът започва с избиране на съответния имот за вас. Уверете се, че закупувате имота директно от собственика. Преди да платите депозит, винаги изисквайте от продавача или от представителя му до предостави доказателствен документ за собственост и  справка от имотния регистър, а на по – късен етап и удостоверение за тежести, потвърждаващо, че върху имотът няма никакви тежести /ипотеки, възбрани, вписани искови молби относно разрешаване на спор за собственост/. Ако вече сте се спрели на определен имот, следва да заплатите депозит. Преди плащане на депозита, поискайте доказателство /пълномощно, агентски договор и пр./, че лицето, което предлага имота за продажба, има правото да получава депозит. С плащането на депозита, следва да подпишете и договор за депозит или предварителен договор и от този момент продавачът се задължава да не предоставя имота за продажба на трети лица до изплащането на пълната продажна цена на имота в срока на договора и след което следва нотариалното прехвърляне на имота на Ваше име. Преди за заплатите остатъка от продажната цена, се уверете отново, че имотът не е обременен с вещни тежести /ипотека, възбрана, вписана искова молба/.  Поискайте удостоверение от имотния регистър, подписано и подпечатано от съдия в съответния районен съд, което доказва, че имотът не е обременен с никакви тежести. Ако сте преминали успешно през всички етапи в процеса на закупуване на недвижимия имот, ще трябва да извършите последващите регистрации след продажбата в Данъчната Служба, Служба по Кадастър към Агенция по геодезия, картография и кадастър, Булстат регистър /за чужденци/, както и в съответното електроразпределително и водоснабдително дружество.

В случай, че тези кратки съвети са Ви били от полза, не се колебайте да се свържете с Адвокатска кантора „Колинс”. Винаги сме на разположение, за да направим така, че вашата имотна сделка да протече възможно най – лесно и без стрес, тъй като за нас клиента винаги е на първо място и ние държим той да бъде удоволетворен от своя избор.