office@collins-solicitors.com
+359 877 830 689

Процесуално представителство по граждански дела

Civil Litigation

Процесуално представителство по граждански дела

Адвокатска кантора „Колинс” осигурява процесуално правно представителство на страни в съдебните производства. Нашите адвокати осигуряват квалифицирана правна помощ при съдебните спорове касаещи недвижими имоти на територията на Р. България, разваляне на договори поради неизпълнение, събиране на вземания, бракоразводни отношения, спорове за наследство, изпълнително производство и други.