office@collins-solicitors.com
+359 877 830 689

Правни услуги в сферата на етажната собственост

Condominium legal services

Правни услуги в сферата на етажната собственост

  • Регистрация на Етажна собственост в общинската служба по местонахождението на недвижимия имот
  • Провеждане от името на собствениците на апартаменти в сгради или комплекси от затворен тип на Общи събрания, изготвяне на протоколи, назначаване на Управител (или на Управляваща фирма), който да се грижи за поддръжката и общите части на комплекса, процедури по регистрация и други.
  • Разрешаване на спорове възникнали с дружество, осъществяващо поддръжка и управление на общи части и др.