office@collins-solicitors.com
+359 877 830 689

Международни дела

International litigation

Международни дела

  • Изпълнение на съдебни решения на чужди съдилища.
  • Представителство по съдебни дела, касаещи юридически или физически лица живущи или със седалище в други държави.
  • Международни спорове, свързани с събиране на вземания в България
  • Получаване на удостоверение за признаване на решение на български съд за използването му в чужда държава по местожителството на длъжника.