office@collins-solicitors.com
+359 877 830 689

Вещно и облигационно право

Property Law

Вещно и облигационно право

Адвокатска кантора „Колинс” може да Ви съдейства в процеса на придобиване и продажба на недвижим имот. Ние ще Ви дадем експертен съвет при прехвърляне на право на собственост върху недвижим имот и ще Ви обърнем внимание на спецификата на сделката и на моментите, които изискват детайлна проверка и прецизно решение.