office@collins-solicitors.com
+359 877 830 689

Правна кантора Колинс: За нас

Адвокатска кантора "Колинс"

Адвокатска кантора „Колинс“ е тук, за да предостави първокласно обслужване на Вас и да направи така, че Вашата сделка с недвижими имоти в България да мине гладко и без стрес.

НАШИЯТ ЕКИП

Нашият екип от специалисти се занимават с всички аспекти свързани със сделките с недвижими имоти – покупко–продажба, заличаване на ипотеки и други видове тежести, съставяне на завещания, разрешаване на наследствени казуси, изготвяне на констативни нотариални актове за собственост на недвижими имоти

ДЕЙНОСТИ

Ние можем да Ви съдействаме за: изготвяне на предварителен договор, нотариален акт, пълномощни и декларации, завещания и други документи.

ЕДИНСТВЕНО ПРИ АДВОКАТСКА КАНТОРА КОЛИНС

Препоръчайте Адвокатска кантора „Колинс” на приятел, който желае да купи или продаде имот в България и за нас ще бъде удоволствие да Ви върнем половината от платения от Вас хонорар!

Нашият екип от специалисти се занимават с всички аспекти свързани със сделките с недвижими имоти – покупко–продажба, заличаване на ипотеки и други видове тежести, съставяне на завещания, разрешаване на наследствени казуси, изготвяне на констативни нотариални актове за собственост на недвижими имоти придобити по наследство или завещание, разрешаване на спорове за недвижими имоти, благоустрояване на имоти, включване в регулация и промяна на статута на поземлени имоти, и други въпроси касаещи собствеността на недвижимите имоти.

 

Адвокатска кантора „Колинс” може също да Ви помогне при:

 • Учредяване /регистрация/ на търговски дружества;
 • Закриване (ликвидиране) на съществуващи търговски дружества;
 • Обявяване на предварителен договор за окончателен по съдебен ред;
 • Прекратяване/разваляне на всякакъв вид договор ;Публикуване на годишен финансов отчет на български търговски дружества;
 • Оценка на недвижими имоти;
 • Изготвяне на договори за наем и управление на недвижими имоти;
 • Промяна статута на поземлен имот;
 • Получаване на разрешение за строеж;
 • Регистрация на Етажна собственост и провеждане на Общи събрания на Етажната собственост;

 

Както и да ви дадем професионален юридически съвет при:

 • Избиране на недвижимия имот съответстващ на вашите нужди
 • Планиране и строителство
 • Съдействие при инвестиране
 • Кандидатстване за разрешение за пребиваване и различни видове визи (A, С, D), право на временно и постоянно пребиваване /ВМЖ и ПМЖ/ и Българско гражданство.

Нашата цел

Ние сме базирани в най-големия и атрактивен откъм недвижимо имущество курорт в България – Слънчев бряг. Целта на екипа ни е да направим така, че всяка Ваша сделка да премине гладко и с минимален стрес за Вас.

Научете повече

Разрешение за пребиваване
Търговско право
Семейно право
Вещно право

ЕДИНСТВЕНО ПРИ АДВОКАТСКА КАНТОРА КОЛИНС

Препоръчайте Адвокатска кантора „Колинс” на приятел, който желае да купи или продаде имот в България и за нас ще бъде удоволствие да Ви върнем половината от платения от Вас хонорар!